STÖD PPI/SUPPORT PPI

 

 

Stöd PPI /Support PPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Swedish)

 

PPI tar för närvarande inte emot bidrag från staten, regionen eller kommunen. Vi förlitar oss på människor, inte myndigheter. Du kan gärna hjälpa oss genom en mindre eller större donation. Du kan också stödja oss genom att bli en PPI-aktivist på nätet.

- Vårt Bankgiro: BG 523-6658

- Använd PPI banner på din blogg eller hemsida

- Skriv om PPI i sociala medier

- Gilla oss på Facebook & följ oss på Twitter

 

Bli medlem

Medlemskap i Perspektiv På Israel innebär en möjlighet för dig att förverkliga dina idéer genom att ta hjälp av andra inom ett nätverk. Perspektiv På Israel tar ständigt nya initiativ och vägrar vara en passiv aktör. Som medlem får du vara med och mobilisera alla Israelvänner i Sverige. Det främsta målet för oss är att stödja staten Israel och vi anpassar vår organisation så alla medlemmar blir delaktiga i organisationen. Som medlem i Perspektiv På Israel tar du steget från att vara en Israelvän till att bli en Israelvän i samverkan med andra Israelvänner. Du börjar stödja målet att skapa en infrastruktur för Israelvänner i Sverige. Du blir en del av en flexibel organisation som tänker framtidsinriktat och internationellt. Perspektiv På Israel försöker undvika hierarkier och istället tänker sig som ett lag av Israelvänner där organisationen stödjer individen. Det innebär att vare sig du är ny eller gammal medlem, så kommer du bli en del av laget. Som medlem i Perspektiv På Israel kan du se vår organisation som en resurs i ditt fortsatta arbete med att stödja staten Israel. Genom att vi blir fler kan vi ställa tuffare krav gentemot politiker och samla mer stöd för Israel.

 

Hur blir jag medlem?

Sänd oss en ansökan via mail, ange för- och efternamn och lite kort om varför du vill bli medlem.

Maila oss på member@perspektivpaisrael.se

Medlemskapet kostar 50 kronor. Du får ett "life-time" medlemskap.När du skickar din medlemsansökan får du tillbaka mail från oss med instruktion för hur inbetalningen sker till vårt postgiro. Ditt medlemskap innebär möjligheten att stödja en verksamhet som på allvar vill ta tag i den politiska debatten i Sverige. Medlemsavgiften kommer att användas för alla våra aktiviteter för framtiden såsom demonstrationer, opinionsbildande verksamheter bland politiker och det viktiga arbetet att föra debatten på gymnasieskolor och universitet.

 

Ungdomssektion

Perspektiv På Israel har nu även en ungdomssektion som framförallt ska engagerar sig i åldrarna 16-30. Tanken är att ungdomssektionen ska vara vänd till ungdomar som vill vara med i arbetet mot israelhat och antisemitism i samhället. I arbetet ingår skolbesök och deltagande i temadagar och debattera Israel i forum för ungdomar. Är du ungdom och vill engagera dig i ungdomssektionen kontaktar du ansvarig för ungdomssektionen, Butrint Bardhi

 

 

 

 

(English)

 

"PPI is not receiving subsidies from the state, the region or municipality and we have no plans to adapt our network to be eligible for it. We rely on the people, not the authorities. You may like to help us through a smaller or larger donation. You can also support us by becoming a PPI online activist.

- Our bank account: BG 523-6658

- Use PPI banner on your blog or website

- Write about PPI in social media

- Join PPI's email list and spread our news

- Like us on Facebook & follow us on Twitter

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved