Svar från riksdagen om PAs löner till terrorister

 

 

Svar från riksdagen om PA:s löner till terrorister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-07-03

 

Bakgrund:

Samtliga partiers ordinarie medlemmar i utrikesutskottet fick den 6 juni ett mail från Palestinian Media Watch(PMW) med information om PMW:s rapport:

 

"Is the Palestinian Authority lying to Western donors? The PA claims to have stopped paying salaries to prisoners; PMW's evidence shows otherwise."

 

PMW:s rapport visar en sammanställning av olika uttalanden som PA-tjänstemän gjort, som tyder på att så kallade löner till terrorister i israeliska fängelser fortsatt att betalas ut av PA, trots att detta skulle upphöra enligt den kommunikation PA haft med givarländer. Utbetalningarna tjänar som ett slags belöningssystem för palestinska terrorister som begått grova terrorbrott men också som incitament för fortsatt terrorism. Perspektiv på Israel har skickat ett e-mail till riksdagsledamöterna om rapporten också redan i maj kort efter att PMW:s rapport släpptes.

 

PMW:s  rapport har nu resulterat i  olika ageranden i europeiska parlament. Det holländska representanthuset har antagit en motion som uppmanar PA att upphöra med utbetalning av löner till terrorister. I Storbritannien har parlamentsledamöter uppmanat sin regering att allvarligt tänka över finansieringen av PA  och även i Tyskland har politiker lovat att att agera. Men i Sverige har politikerna varit rätt tysta om detta överlag. Det ville vi ändra på.

Perspektiv på Israels medlemmar, alla som följer den svenska biståndspolitiken och resten av allmänheten vill vi nu låta få veta hur politikerna reagerat efter att ha tagit del av rapporten.

 

 

Enkäterna och svaren:

Vi skickade ut en enkät till alla åtta partier i riksdagens utrikesutskott den 9 juni. Vi skickade två påminnelser, den sista den 19 juni. Alla hade på sig till den 23 juni att besvara frågorna.

Två partiers representanter i utrikesutskottet valde att svara på våra frågor. De ledamöter som svarade var Birgitta Ohlsson (FP) och Julia Kronlid (SD).

Frågorna till utrikesutskottets ledamöter var två.

 

Fråga 1. Anser du att Sverige bör vidta några åtgärder efter att du tagit del av PMW:s rapport: "Is the Palestinian Authority lying to Western donors? The PA claims to have stopped paying salaries to prisoners; PMW's evidence shows otherwise." ? Vilka i så fall?!

Fråga 2. Om svaret är ja på fråga 1 hur kommer du och ditt parti agera mot bakgrund av PMW:s rapport?

Mellan 11/6 -19/6 skickades webbenkäter ut även till samtliga riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna fick anonymt svara på enkäterna, men varje partis ledamöter fick sin egen enkät att svara på. På så sätt kan vi se hur varje partis ledamöter röstat anonymt.Enkäterna innehöll samma frågor och svarsalternativ.

 

Totalt valde sju riksdagsledamöter att svara på frågan i enkäten.

 

Alla riksdagsledamöter fick förklarat för sig vad rapporten handlade om och i våra e-postmeddelanden innehållande frågor och länkar till enkäterna fanns bifogat länk till Palestinian Media Watchs rapport.

 

Frågan som alla riksdagsledamöter fick svara på var:

 

Enligt israeliska undersökningsinstitutet Palestinian

Media Watch så har Palestinska myndigheten(PA) fortsatt betala ut "lön" till terrordömda palestinska fångar i israeliska fängelser. Om detta stämmer hur ska Sveriges riksdag agera anser du?Riksdagen ska...

 

 

 

1) uppmana regeringen att framföra till PA att Sverige fördömer löneutbetalningarna till terrordömda fångar.

 

 

2) inte agera

 

 

3) uppmana regeringen att upphöra med direktstödet till PA tills löneutbetalningarna till terrordömda fångar upphör

 

 

 

 

Svar på enkäten som gick ut till samtliga riksdagsledamöter

 

Sverigedemokraterna: 3 svar

 

Samtliga valde att svara ”uppmana regeringen att upphöra med direktstödet till PA tills löneutbetalningarna till terrordömda  fångar upphör”.

 

Miljöpartiet: 1 svar

Svaret var ”uppmana regeringen att framföra till PA att Sverige fördömer löneutbetalningarna till terrordömda fångar”.

 

Folkpartiet: 1 svar

 

Svaret var ”uppmana regeringen att framföra till PA att Sverige fördömer löneutbetalningarna till terrordömda fångar”.

 

Kristdemokraterna: 1 svar

 

Svaret var ”uppmana regeringen att upphöra med direktstödet till PA tills löneutbetalningarna till terrordömda fångar upphör”.

 

Vänsterpartiet: inga svar

 

Socialdemokraterna: inga svar

 

Centerpartiet: inga svar

 

 

Copyright © All Rights Reserved