Roster fran Riksdagen

 

 

Röster från Riksdagen om Israel-

Palestinakonflikten

 

 

 

 

 

Enkät om riksdagsledamöternas inställning till Israel-Palestinakonflikten

 

Förord

 

Perspektiv på Israel skickade den 11 mars i år ut en enkät till samtliga riksdagsledamöter som sitter i Sveriges Riksdag. Syftet med enkäten var att låta väljarna ta del av politikernas inställning till konflikten mellan Israel och de palestinska parterna.

 

Vi ställde frågorna förmodligen ingen ställt tidigare till dina folkvalda.

Endast tre partiers riksdagsledamöterpartier inkom med svar på enkäten. Det intressanta var dock vilka av riksdagsledamöterna som svarade och hur de svarade. Tyckte de verkligen så lika inom alla partier? Finns det något som förvånar?

Vi låter Dig helt enkelt själv få avgöra!

Här(klicka för länk) kan du ladda ner resultatet av enkäten.

 

 

Copyright © All Rights Reserved