Röster från Utrikesutskottet

 

 

Röster från Utrikesutskottet om relationen till Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord

 

Perspektiv på Israel skickade i början av augusti i år ut öppna frågor om relationen Sverige-Israel till samtliga ledamöter i Utrikesutskottet. Syftet med frågorna var att låta väljarna ta del av politikernas inställning till Israel.

 

Endast tre partiers ledamöterpartier inkom med svar på enkäten: Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beskriv relationen mellan Sverige och den judiska staten Israel om du var utrikesminister.

 

Relationerna mellan Sverige och alla stater som respekterar mänskliga rättigheter, skall vara goda

 

2. Beskriv din egen färdriktning till en fred mellan israeler och palestinier.

 

En färdriktning för fred måste innehålla rättvisa och accepterade villkor i en tvåstatslösning för både israeler och palestinier med erkända och säkrade gränser.

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beskriv relationen mellan Sverige och den judiska staten Israel om du var utrikesminister.

 

Det skulle vara en bra relation både vad gäller handel och utrikespolitik. Jag skulle ta reda på fakta om vad som händer på marken och inte köpa den felaktiga vinkling som sprids i svensk media om Israel mellanösternkonflikten.

 

Sverige skulle då i utrikespolitiken backa upp Israels rätt att försvara sig och leva i säkerhet samtidigt som jag skulle mana till kompromissvilja för att möjliggöra konstruktiva fredsförhandlingar.

 

2. Beskriv din egen färdriktning till en fred mellan israeler och palestinier.

 

Jag var själv och besökte Israel och områden på Västbanken i februari. Ett av de starkaste intrycken var insikten om hur viktigt det är att möjliggöra mänskliga möten mellan israeler och palestinier.

 

För långsiktig fred måste Hamas avväpnas. De måste på allvar, i grunden ta avstånd från agendan att förinta Israel och döda alla judar. Det är samtidigt orimligt att Sverige betalar bistånd till Palestinska myndigheten samtidigt som de betalar ut löner till terrorister och internt sett står för en antisemitisk agenda. Detta lägger inte grunden för fred. Om Sverige ska vara med och finansiera Palestinska myndigheten borde det vara en självklarhet att ställa grundläggande krav som avstånd från terrorism och antisemitism.

 

Vi står bakom en tvåstatlösning och manar båda sidor till kompromissvilja och tycker att det måste få vara en förhandlingsfråga hur man ska lösa gränsfrågan.

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv relationen mellan Sverige och den judiska staten Israel om du var utrikesminister.

 

- Vänsterpartiet anser att Sverige bör ha en måttstock för sina relationer till andra stater, folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna bör alltid få konsekvenser, oavsett var, av vem eller med vilka motiv de begås. Sveriges relationer till Israel bör därför bygga på i vilken utsträckning Israel skulle respektera folkrätten och de mänskliga rättigheterna.

 

Beskriv din egen färdriktning till en fred mellan israeler och palestinier.

 

- Fred förutsätter en tvåstatslösning där ett fritt Israel kan existera bredvid ett fritt Palestina bestående av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem och där båda staternas säkerhet respekteras. Grunden för fred är därför att Israels ockupation hävs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved