PPIs ståndpunkter mot BDS

 

 

PPI presenterar 12 goda argument mot BDS

 

 

 

2016-01-20

 

Bakgrund: I Sverige pågår en kampanj för att demonisera Israel och utsätta Israel för bojkott. Denna kampanj kallas BDS, vilket står för Bojkott, Deinvestering och Sanktioner mot Israel. Perspektiv på Israel ställer sig kritiskt till varje försök till BDS mot Israel och redogör i dokumentet ovan för varför BDS är fel. Här kan du ladda ner vår PDF:

https://www.docdroid.net/Z9RhNnj/ppis12argumentmotbds.pdf.html

 

 

1. BDS-rörelsen ställer krav på judiska artister, som de generellt inte ställer på andra artister. Ett sådant krav är att judiska artister ska stödja BDS-ideologin. Så var fallet med den amerikanska judiska artisten Matisyahu som 2015 av BDS-aktivister krävdes att ta politisk ställning i Mellanöstern-konflikten för att kunna få spela på en festival i Spanien. Detta sätt att negativt särbehandla judar kan bara betecknas som ett uttryck för antisemitism.

 

2. BDS är ett verktyg för att vinna ett propagandakrig, och bidrar inte till en verklig fred. Det är varken en reaktion på det lidande som de båda folken är utsatta för eller ett program för att effektivt ta itu med den komplexa utmaningen att förbättra den palestinska befolkningens situation.

 

3 . Att fokusera på BDS försvagar andra konstruktiva former av engagemang och åtgärder som syftar till att föra israeler och palestinier samman till förhandlingar och dialog.

iv. BDS tar inte itu med de verkliga orsakerna till det nuvarande politiska dödläget, såsom det palestinska misslyckandet att försäkra den israeliska allmänheten om sina eventuella fredliga avsikter.

 

4. Att straffa israelerna för "ockupationen" kan bidra till att stärka och befästa extrema palestinska krav, snarare än att uppmuntra till den nödvändiga återhållsamhet som krävs för att nå förnuftiga beslut som är bra för båda folken.5. Ensidiga attacker mot Israel löser inte palestinska problem och ignorerar Israels

svåra situation helt och hållet.

 

6. Oavsett hur bra avsikten må vara, att associera sig med BDS stärker en delegimitering av världens enda judiska stat, Israel.

 

7. IsjälvaverketharBDSidepalestinskaområdenagjortdenpalestinska befolkningens liv värre, genom att ta bort försörjning från tusentals palestinska familjeförsörjare.

 

8. BDS har inte hindrat Israel från att fortfarande vara det land Sverige importerar mest från i hela MENA-regionen efter Turkiet och Qatar. År 2015 uppgick importen från Israel till Sverige till 1,2 miljarder kronor, vilket innebär att svenska importen från Israel är större än från hela Nordafrika. Det enda BDS-ideologin uppnått i Sverige är att besvära enskilda svenska konsumenter.

 

9. På politisk nivå uppmuntrar BDS palestinierna att lämna förhandlingsbordet.

 

10. BDS-rörelsens sympatisörer har ofta uppfattats som hotfulla av fredliga näringsidkare och kulturarbetare då de börjat ställa krav på att företag och artister skall upphöra med sin verksamhet i Israel eller ställa in konserter. Att använda hot om sanktioner mot fredligt sinnade människor som har andra perspektiv på Israel och hur man löser konflikter, än de BDS-rörelsens anhängare har, är ovärdigt en rörelse som påstår sig vara för mänskliga rättigheter.

 

11. Arabförbundet har tillämpat en bojkott mot Israel sedan 1945 utan att nämnvärt skada Israels ekonomi eller tvinga landet att ändra sin politik.

 

12. En BDS-kampanj är dömd att misslyckas eftersom det inte kommer att förändra Israels uppfattning om dess grundläggande nationella intressen och viktiga frågor i Israel-Palestina konflikten som säkerhet, gränser, Jerusalem, bosättningar, och

flyktingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved