Så tycker riksdagspartierna om Iranavtalet JCPOA

 

 

Så tycker riksdagspartierna om Iranavtalet (JCPOA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-08-23

 

Bakgrund: JCPOA är ett avtal som gäller Irans kärnkraft och har arbetats fram mellan EU, Ryssland, Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Iran. Avtalet innebär att handelssanktioner lyfts som infördes 2005 mot Iran eftersom misstanke fanns att landet avsåg framställa kärnvapen. Det är samma misstankar som gör att världens stormakter nu valt att ta fram avtalet som sägs förhindra att Iran ska kunna bli en kärnvapenmakt.

 

Avtalet berör Sverige lika mycket som det berör resten av världen. Internationell nedrustning har länge varit en viktig del av Sveriges utrikespolitik. Men åsikterna går isär om avtalet verkligen gör det svårare för Iran att få kärnvapen.Avtalet innebär inte heller att Iran hindras från att förse sina vänner i regionen, islamistiska terrororganisationer som Hezbollah och Hamas med vapen. Med sanktionerna lyfta, vilket innebär att Iran får tillgång till 100 miljarder US dollar i frysta intäkter och ökad handel, så blir det mer möjligt för Iran att intensifiera sitt stöd till terrorism i regionen.Inte minst Israel skulle då kunna drabbas av sådan terrorism.

 

Perspektiv på Israel ville se hur våra svenska partier ställer sig till JCPOA. Vi skickade ut en fråga till samtliga partier under augusti månad. Sex av åtta partier valde att svara på hur partiet ställer sig till avtalet. Som enda svenska organisation kan Perspektiv på Israel nu presentera svaren på vad riksdagspartierna tycker i frågan. Du kan ta del av svaren i pdf-dokumentet på den här sidan. Till Folkpartiet var vi tvungna att ställa följdfrågan om partiet var för eller mot avtalet på grund av det otydliga svaret. Folkpartiet har dock hittills inte svarat på den följdfrågan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att inte svara på vår fråga.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved