Rapport om hanteringen av Israel-Palestinafrågan i kyrkomötet

 

 

Rapport om hanteringen av Israel-Palestina frågan i kyrkomötet

 

2013-09-09

 

Nätverket Perspektiv På Israel (PPI) har publicerat en rapport och lagt upp en informationsfilm på Youtube, om hur kyrkopolitikerna under den senaste mandatperioden har hanterat Israel-Palestina frågan i Svenska kyrkans kyrkomöte.

Eftersom ingen av partierna som deltar i kyrkovalet berättar vilka ståndpunkter de har i Israel-Palestina frågan så publicerar PPI rapporten ”Partipolitikernas kyrka – hur Svenska kyrkan blev ett redskap för svenska politiker i Israel-Palestina konflikten”. Denna rapport redovisar hur de politiska partierna i kyrkomötet har agerat i Israel-Palestina frågan under den senaste mandatperioden. Dessutom lägger Perspektiv På Israel upp en informationsfilm på Youtube som på en minut berättar PPI:s budskap inför kyrkovalet.

 

Eftersom kyrkopolitiker har valt att göra kyrkomötet till ett forum för utrikespolitik så måste väljarna få veta var deras kyrkopolitiker står i Israel-Palestina frågan, säger Nima Gholam Ali Pour, företrädare för PPI.

Rapporten är kritisk till bristen på underlag i kyrkomötets verksamhet som leder till faktafel. Dessutom riktar PPI skarp kritik mot Kairos Palestina dokument som är central i Svenska kyrkans arbete med Israel-Palestina frågan.

Många kristna vill veta vad Svenska kyrkan vill göra i Israel. Därför är PPI:s budskap relevant inför kyrkovalet, säger Tobias Petersson, företrädare för PPI.

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved