PPI redovisar riksdagspartiernas åsikter om Iran-avtalet

 

 

Pressmeddelande:

 

PPI redovisar riksdagspartiernas åsikter om Iran-avtalet

 

2015-08-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalet om Irans kärnkraftsprogram, Joint Comprehensive Plan of Action, är ett diskussionsämne i flera europeiska länder, då EU är en av parterna i avtalet. Men i Sverige har det varit tyst. Nu publicerar Perspektiv på Israel (PPI) en enkätsundersökningen där PPI har frågat de olika partierna om hur de förhåller sig till Iran-avtalet (JCPOA). Undersökningen visar att det finns tydliga skiljelinjer i hur partierna i Sverige förhåller sig till Iran-avtalet. PPI anser att en mycket mer aktiv diskussion borde finnas om Iran-avtalet då avtalet kan leda stora förändringar i Mellanöstern och påverka Sverige.

För mer information:

Tobias Petersson, företrädare för PPI

 

tobias@perspektivpaisrael.se

www.perspektivpaisrael.se

 

ladda ner enkätsvaren här(klicka här)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved