PPI-priset 2015 till Ilya Meyer

 

 

Pressmeddelande:

 

PPI-priset 2015

 

2015-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPI:s priset för år 2015 går till Ilya Meyer.

PPI har sedan 2014 delat ut ett pris som går till en viss Israelvän som PPI vill visa sin uppskattning för. I år går priset till Ilya Meyer som i Mellanösterndebatten har visat en ärlighet och hederlighet som tyvärr är svår att hitta. Medan många Israelvänner i Sverige anpassar sina argument till det politiska debattklimatet i Sverige så sticker Ilya Meyer ut genom att säga som det är, även om sanningen är svår att höra och ännu svårare att berätta.

 

Motivering:

"I år ger Perspektiv på Israel (PPI) sitt årliga pris till Ilya Meyer för hans engagemang i Israel-Palestinafrågan,vilket inte har varit beroende av partipolitik eller andra inrikespolitiska debatter i Sverige.

 

Genom sitt sätt att tänka bortom den svenska politiska kontexten i sitt stöd till Israel kan pristagaren inspirera oss alla att enas i vårt stöd till Israel och inte låta detta stöd vara beroende av vilka politiska vindar som blåser i Sverige.

Pristagaren personifierar också ett långsiktigt stöd til Israel som baseras på principer istället för kortsiktighet som bygger på politiska trender."

 

 

För mer information:

Tobias Petersson, företrädare för PPI

 

tobias@perspektivpaisrael.se

www.perspektivpaisrael.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved