Dra tillbaka stöd för anti-israelisk organisations konsultativa status i FN-organ

 

 

Pressmeddelande:

PPI hoppas att svenska politiker ska dra tillbaka sitt stöd för anti-israelisk NGO:s konsultativa status i FN-organ

2015-07-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta meddelande har skickats till Bodil Valero (MP), Malin Björk(V) vice ordförande i GUE/NGL och riksdagsledamot Hillevi Larsson (S) som alla skrivit på ett upprop för att PRC ska få konsultativ status hos ECOSOC. I nästa vecka avgörs det i New York om PRC får denna status eller ej.

 

Vi beklagar att du har valt att stödja att ECOSOC ska ge Palestinian Return Center (PRC) konsultativ status. PRC har både som mål att motstå försök att vidarebosätta den utspridda palestinska arabiska befolkningen på deras tillflyktsorter runt om i arabiska stater och samtidigt kampanja för denna befolknings grundläggande mänskliga och lagliga rättigheter. Att göra båda delar skapar en motsättning då vidarebosättning på tillflyktsorten de facto innebär att ge flyktingar och deras barn möjlighet att få medborgarskap och mänskliga rättigheter i värdlandet som blivit deras tillflyktsort.

 

Palestinska araber är i stort sett de enda flyktingarna som ärver sitt flyktingskap generation efter generation sedan 1948. Om dessa palestinska araber återvänder till platser i dagens Israel så skulle det omöjliggöra idéen om en tvåstatslösning som innebär att en arabisk palestinsk stat ska existera sida vid sida med en judisk stat (Israel). Dessutom så skulle det innebära en enorm orättvisa då dessa ättlingar till palestinska arabiska flyktingar skulle få ett privilegium inga andra flyktingar har fått. Samtidigt har de som är ättlingar till palestinska arabiska flyktingar levt med stor och ärvd diskriminering i sina arabiska värdländer. Men denna diskriminering är inte PRC:s huvudfokus att kritisera utan PRC är ensidigt ute efter att demonisera staten Israel. PRC fördömer Israels lagliga blockad av Gaza. Blockaden är inte total och släpper igenom förnödenheter och kommersiell import och export. Under tiden väljer PRC att inte fördöma islamisterna ISIS övergrepp på de palestinska araberna i Yarmouklägret i Syrien.

 

Några palestinska arabiska flyktingar hade inte behövt finnas om det arabiska ledarskapet år 1947 hade accepterat FN:s delningsförslag av det brittiska Palestinamandatet i en arabisk och en judisk stat. Men så skedde inte och istället uppmanades araberna genom arabiska radiosändningar att lämna det brittiska mandatet. De arabiska arméerna stod redo att anfalla, tillintetgöra och rensa staten Israel från judar så snart den utropades 1948. Sedan rasade ett krig som redan påbörjats före Israel utropades. Israel vann. Många araber hade fått fly. Dessa borde ha blivit medborgare i de arabiska stater dit de flytt eller vissa av dem farit av egen fri vilja före Israel utropades självständigt. Så är brukligt efter krig. Men medborgare i de nya arabiska värdländerna blev inte de palestinska araberna.

 

Det finns också kritik från Israel och organisationer som NGO-monitor när det gäller PRC:s kopplingar till terrororganisationer. Sheik Majdi Akeel som sitter i PRC:s styrelse sitter också i Interpals styrelse. Interpal är en organisation som sänder pengar till Hamas, som Sverige och EU betraktar som en terrororganisation. Interpal anses av USA och Israel vara en terrororganisation.

 

År 2006 när PRC höll en årlig konferens i Malmö där bland annat svenska politiker från Miljöpartiet deltog, så var Hamas ledare i Gaza Ismail Haniyeh en av talarna, skriver PRC på sin hemsida.

 

Det är svårt att hitta något som tyder på att PRC vill att en framtida palestinsk stat ska samexistera med Israel sida vid sida, vilket är vad EU och Sveriges regering har som mål med sitt stöd till den Palestinska myndigheten.

Därför är det svårt för oss att förstå varför du skrivit under för att ECOSOC ska ge PRC konsultativ status.

 

Hur bidrar PRC enligt dig till att nå fram till den tvåstatslösning som den svenska regeringen och EU vill se? På vilket sätt kan dessa bidra till att de palestinska araberna som ärvt sitt flyktingskap ska få en bättre framtid utan att diskrimineras och utan att fortsatt ärva sitt flyktingskap och sin diskriminering i arabiska stater?

 

Vi uppmanar dig att tänka över ditt beslut att stödja att ECOSOC ska ge PRC konsultativ status. Det är vår förhoppning att du drar tillbaka ditt stöd för att ge PRC denna status.

 

 

 

Tobias Petersson, talesperson för Perspektiv på Israel

 

 

tobias@perspektivpaisrael.se

www.perspektivpaisrael.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved