Regeringens erkännande fel och gynnar våld

 

 

Pressmeddelande:

Regeringens erkännande fel och gynnar våldsbejakande palestinska krafter

 

2014-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Perspektiv på Israel beklagar den svenska regeringens beslut att erkänna Palestina som stat. Perspektiv på Israel anser att beslutet var fel och kan få negativa konsekvenser för en fredlig utveckling i mellanösternkonflikten.

 

Den svenska regeringen har, genom att i regeringsförklaringen ta upp erkännandet, frångått praxis att först informera utrikesnämnden i frågan, vilket bör göras innan regeringen tar ett så viktigt beslut.

En majoritet av partierna som finns representerade i utrikesnämnden har visat sig vara mot beslutet.

 

Regeringen talar om att man vill stärka de moderata krafterna genom ett erkännande.Vi anser att erkännandet tvärtom bara stärker de våldsbejakande krafterna som med terror och hat vill sprida och stärka sin makt. Det åligger nu den svenska regeringen att förklara för den svenska opinionen vilka de moderata krafterna är regeringen syftar på, då båda de stora politiska krafterna i de palestinska områdena, Fatah i Ramallah och terroristorganisationen Hamas i Gaza, de senaste dagarna har hyllat terrorister och uppmanat till terrordåd via sociala medier och övrig inhemsk media. Ansvarsbördan för eventuellt negativa konsekvenser av erkännandet vilar nu tungt på den svenska regeringen.

 

 

 

Tobias Petersson,

talesperson för Perspektiv på Israel

 

tobias@perspektivpaisrael.se

www.perspektivpaisrael.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved