Pressmedelande: Inbjudan till generalkonsulatet i Jerusalem

 

 

Pressmeddelande:

PPI bjöds in till svenska generalkonsulatet i Jerusalem

 

2016-06-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv på Israel har varit i Israels huvudstad Jerusalem för att informera svenska generalkonsulatet där om brister i svensk biståndspolitik och svensk mellanösternpolitik. Generalkonsulatet i Jerusalem står i direktkontakt med Palestinska Myndighetens presidenten Mahmoud Abbas och hans regering i Ramallah, Sveriges utrikesminister Margot Wallström och det palestinska civilsamhället. I dialogen på plats i Jerusalem den 8 juni diskuterade vår ordförande

Tobias Petersson följande i närvaro av generalkonsul Ann-Sofie Nilsson och Hans Grundberg som leder den politiska avdelningen:

 

◉ Terroraktiviteter och våldsbejakande extremism på skolor i Gaza som finansieras av den terrorstämplade biståndsorganisationen Islamic Relief som Sverige har samarbete med inom biståndspolitiken.

 

◉ Perspektiv på Israels syn på att generalkonsulatet och dess personal mottar konstverk föreställande en palestinsk stat på israeliskt territorium. Vi anser att sådana handlingar riskerar att göra svenska myndigheter till redskap för extremistiska idéer och organisationer samt att det står i strid med svenska regeringens omsorg om tvåstatslösningen.

 

◉ HBTQ-personers brist på rättigheter i palestinska områdena.

 

◉ Perspektiv på Israels kritik mot att svenskt bistånd går till civilsamhällsorganisationer som stödjer BDS och hyllar terror.

 

◉ Hur Sverige och generalkonsulatet kan uttrycka kritik mot att palestinska skolor, fotbollslag för unga och turneringar döps efter palestinska terrorister som begått terrorhandlingar mot israeler.

 

◉ Hur Sverige och generalkonsulatet kan bli bättre på att gå ut och fördöma

de som hyllar terror och begår terrorhandlingar.

 

◉ Palestinska myndighetens och PLO:s löneutbetalningar till dömda terrorister.

 

◉ Kritik mot UNRWA-biståndet. Perspektiv på Israel betonade att svenskt bistånd inte skall tillåtas gå till skolor som är våldsbejakande, sprider antisemitism och där eleverna misshandlas av lärarkollegiet för att de tillhör en minoritet, till exempel är kristna. Perspektiv på Israel har nämligen tagit del av material och källor som hänvisar till att antisemitism och kristofobiskt våld förekommit i UNRWA-skolor i Gaza. Perspektiv på Israel ser allvarligt på detta då Sverige är storfinansiär av UNRWA. Detta framförde vi tydligt till generalkonsulatet.

 

Vi fick svar på vissa frågor och vissa frågor blev vi hänvisade att ta vidare med andra instanser. En fråga som vi berörde som konsulatet sade att de inte kunde uttala sig om var terrorglorifieringen och antisemitism i palestinska skolor, detta eftersom det är Finland som har hand om skolfrågorna. Perspektiv på Israel bad då det svenska generalkonsulatet i Jerusalem att visa aktivt engagemang och lyfta frågorna om skolorna i möten med sina finska kollegor.

 

Vi hade en intensiv men givande dialog om generalkonsulatets inställning till att möta palestinska extremister som till exempel Nabeel Shaath som bland annat uttalat stöd till terrororganisationen Hamas terrorister. Vi enades dock inte helt i frågan där Perspektiv på Israel vill se att Sverige och generalkonsulatet tydligare sänder signaler till extremister att de inte avser delta i dessas sällskap.

 

Perspektiv på Israel uttryckte att dialogen bör fortsätta. Men vi vill också att fler civilsamhällesorganisationer än Perspektiv på Israel manar på för en förändring inom den svenska diplomatkåren.

 

Generalkonsulatet utryckte att man var glad över att en givande dialog hade ägt rum mellan Perspektiv på Israel och generalkonsulatet.

 

Perspektiv på Israel tackar generalkonsulatet för inbjudan och ser fram mot framtida dialog och ser gärna dialog med andra demokratiska aktörer som inte nödvändigtvis håller med oss i våra åsikter.

 

Det är viktigt att inte stänga in sig i en bubbla, utan sprida information och delta i dialog.

 

Tobias Petersson

 

ordförande för Perspektiv på Israel

 

 

 

 

För mer information:

Tobias Petersson, företrädare för PPI

 

tobias@perspektivpaisrael.se

www.perspektivpaisrael.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved