Sverige fortsätter finansiera myndighet som sprider antisemitism - av Tobias Petersson

 

 

Sverige fortsätter finansiera myndighet som sprider antisemitism

 

På måndag minns hela Sverige de miljoner judar som mördades och blev offer för spridningen av antisemitismen i Europa och som resulterade i den fasansfulla Förintelsen. Men antisemitismen hann även spridas utanför Europa, till Mellanöstern bland annat. Där blandades den med den judefobi och det judehat som existerade där före den europeiska antisemitismen och före Hitlers ”Mein Kampf” och ”Sions Vises Protokoll” blev mainstream i bokhandlarna i Amman och Kairo. Antisemitismen är idag minst lika levande i Mellanöstern som här. Idag när Sverige är ett mångkulturellt land med människor från alla världens hörn och bland annat från Mellanöstern så måste vi i vår kamp mot rasismen och antisemitismen även se den rasismen och antisemitismen som finns utanför Sverige.Och relationen mellan Sverige och Mellanöstern har väl aldrig varit närmare än nu någonsin förr, då vi nu är det land i Europa som antagligen tar emot flest flyktingar från Syrien och Irak. Vi påverkas av vad som sker i vår omvärld utanför Sverige mer än någonsin tidigare. Men också vi kan faktiskt påverka omvärlden och vi kan sända signaler till det politiska ledarskapet i andra länder att antisemitism inte är okej någonstans om våra politiker bara vill.

 

Detta kan vi göra genom att upphöra med bistånd eller starkt villkora biståndet med en klar målsättning att nolltolerans mot antisemitism och rasism och förtryck av minoriteter ska råda i myndigheter som får Sveriges bistånd. I Mellanöstern är det Västbanken-Gaza som får mest av vårt bistånd och området ligger på topp 5 av de länder och regioner som får del av det svenska biståndet.

 

Hur ser det då ut med antisemitismen där?

 

Här är ett exempel på antisemitism i den Palestinska myndighetens dagspress:

 

"Judendomen är en förvrängd, korrupt, förfalskad religion." (Al-Hayat Al-Jadida, June 3, 2011) Al hayat al Jadida är en officiell dagstidning utgiven av den Palestinska myndigheten.

 

Palestinska myndighetens TV (PA TV) visar antisemitiska TV-program, inte sällan hänvisar man till antisemitiska åsikter som funnits i Europa och PA TV har bl a hävdat att européerna ville bli av med judarna och därför gick med på Balfour-deklarationen.

 

Enligt Near East Consultings undersökning om mediavanor i Palestinska myndigheten så är det PA TV som har näst flest tittare bland den arabiska befolkningen på Västbanken och det är den TV-kanal som står för den stora delen av judehatiska budskapet som inte sällan uttalas av personer med politiskt ansvar i myndigheten. Antalet antisemitiska uttalanden i PA TV som registrerats bara under 2013 av PMW, ett israeliskt institut som bevakar palestinsk media, uppgår till minst ett hundratal.

Värst är kanske den antisemitism som drabbar barnen då de är framtiden. Tusentals barn lär sig att recitera hat i den nationella palestinska myndighetens TV-sändningar för barn som följande är ett exempel på. Dikten nedan lästes upp av en ung flicka:

 

”De [kristna och judar] är sämre och lägre stående, fegare och föraktade. De är återstoden av de [kristna] korsfararna och Khaybar (dvs. judiskt samhälle i dagens Saudi Arabien som intogs av Mohammeds styrkor år 629)

Oh muslimer i världen: Vakna, ni har sovit för länge.

Era fäder och era söner massakreras, Er Al-Aqsa [Moské] är orenad och förstörd." (Officiell PA TV, Juni 2, 2012)

 

 

Hur ser det ut i Palestinska myndighetens skolor då? I de skolor som till exempel Norge ger bistånd till sägs skolböckerna inte innehålla antisemitism men det framhålls av utredare att Israel porträtteras ”på ett värre sätt än man skulle kunna önska”. Man bör ifrågasätta starkt som bidragsgivande land varför inte barnen i den Palestinska myndighetens skolor ska få samma chans att möta omvärlden i sina skolor med samma blick som ett barn i Norge eller Sverige. Vad det gäller undervisningen blir det kanske svårare att göra en helhetsbedömning men israeliska arabiska elever jag talat med har vittnat om stor fientlighet mot den judiska staten från lärare i synen på Israel. Detta är i israeliska arabiska skolor.

 

I Norge debatteras judehatet brett från borgerligt håll

 

 

I Norge som också är stor biståndsgivare till den Palestinska myndigheten har debatten ändå kunnat föras på ett annat sätt än i Sverige där debatten ännu inte är bred. Politiker från Fremskrittspartiet, Høyre och Kristdemokraterna har där, efter att statliga televisionen NRK pekat på antisemitiska budskap och stöd till terrorister, börjat ifrågasätta stödet till Palestinska myndigheten.

 

 

Sverige bidrar till att upprätthålla antisemitismen i den Palestinska myndigheten

 

I Norge har förra regeringen påstått att norskt bistånd inte går till finansiering av palestinsk media. Men kopplingen mellan det svenska biståndet och mediaktörer som sprider antisemitism finns. Förutom att Sverige ger runt 40 miljoner SEK (2013) i stöd till den Palestinska myndighetens administration så ger Sverige mest finansiellt stöd av alla biståndsgivare till palestinsk mediautveckling vid Birzeit-universitetet utanför Ramallah. 21 miljoner har sedan starten 1996 gått till medieutveckling vid MDC, Media Development Center. I en rapport som Sida låtit beställa framhåller den svenska myndigheten stolt att de flesta i den palestinska mediaeliten utbildats eller vidareutbildats på medieutbildningen som också bedrivs för svenska biståndspengar i Gaza. Var arbetar denna mediaelit då? Jo inom den Palestinska myndighetens media och i privat palestinsk media som är ett stort redskap i att sprida antisemitism. I Sidas rapport medges också att man ser få eller inga bevis på att de svenska målen som är att mediautbildningen ska bidra till friare media och demokratisk utveckling i Palestinska myndigheten uppnåtts. Vad som istället under tiden upprätthållits i Palestinska myndighetens kontrollerade media är antisemitism.

 

 

Antisemitismen i den Palestinska myndigheten, som Sverige ger finansiellt stöd till kunde Sveriges Utrikesutskott beslutat sig för att markera mot genom att föreslå att upphöra med finansiellt stöd dit. En enskild motion som registrerats som 2013/14 U202 om att göra just detta lades under hösten i Sveriges riksdag till ett betänkande som behandlades av Utrikesutskottet som emellertid avstyrkte den. Riksdagen röstade för utskottets förslag. Reservation för motionen gjordes endast av en medlem i utskottet, låter Utrikesutskottets kanslichef, Martin Brothén, meddela mig per telefon. Riksdagsledamoten som skrivit motionen är Björn Söder i Sverigedemokraterna. Julia Kronlid som sitter för samma parti i Utrikesutskottet var den som reserverade sig för motionen. Både Julia Kronlid och Björn Söder betonade i sina anföranden i debatten som föregick beslutet i riksdagen, att det inte är okej att Sverige bidrar till att ge stöd åt en myndighet som sprider antisemitism.

 

 

Inga andra partiers representanter förmådde nämna att den Palestinska myndigheten sprider det hat den också producerar. Övriga partiers representanter var tysta under debatten eller så opponerade de sig mot motionen som enligt Kerstin Lundgren från Centerpartiet verkade vara den som spred ”hat mot den andre”. Men bifall till motionen hade kunnat sända signalen att spridande av hat från en myndighet, svensk eller palestinsk inte är okej.

 

 

Konsekvensen av att fortsätta stödja Palestinska myndigheten

 

Utrikesutskottets handlande innebär att alla andra partier än Sverigedemokraterna har röstat för fortsatt stöd till antisemitism om den pågår i en myndighet utanför Sveriges gränser. Konsekvensen blir att politikernas ord om att bekämpa antisemitism och rasism nu blir till tomma ord. Den konsekventa politiken mot främlingsfientlighet uteblir.

 

Flera politiker från de sju partier vars ledamöter var med och avstyrkte motionen 2013/14 U202 ska nu på måndag hålla tal i vilka de ska uppmärksamma den europeiska antisemitismens fruktansvärda slutprodukt, Förintelsen. Minister Erik Ullenhag ska tala i Göteborg och minister Birgitta Ohlsson ska tala i Stockholm. De bör bli påminda om att deras partikollega i Utrikesutskottet, Christer Winbäck, satt helt tyst under debatten gällande motionen och han liksom övriga ledamöter förutom Julia Kronlid reserverade sig inte för motionen. Likaså bör Katrin Stjernfeldt som är kommunalråd för Socialdemokraterna i Malmö som även hon talar på måndag mot antisemitism underrättas om att inte heller till exempel Tommy Waidelich eller Kenneth G Forslund från hennes parti reserverade sig för motionen.

 

Varför är det så att Sveriges politiker idag bedömer rasismen och antisemitismen olika beroende på vem som sprider den?

Att göra så kan få obehagliga konsekvenser. Det har det redan fått.

Spridandet av antisemitism resulterade, inte för allt för länge sedan, i Förintelsen och i att mer än 6 miljoner judar mördades . Låt inte historien få upprepa sig varken i Europa eller i Mellanöstern!

 

Här är samtliga i Utrikesutskottet som inte reserverade sig för motionen att upphöra ge ekonomiskt stöd till Palestinska myndigheten och som därmed fortsätter möjliggöra stöd till dess antisemitism:

Sofia Arkelsten (M), Walburga Habsburg Douglas (M), Carina Hägg (S), Christian Holm (M), Tommy Waidelich (S), Mats Johansson (M), Carin Runeson (S), Fredrik Malm (FP), Olle Thorell (S), Kenneth G Forslund (S), Christer Winbäck (FP), Désirée Pethrus (KD), Hans Linde (V), Désirée Lilje- vall (S), Staffan Danielsson (C) och Valter Mutt (MP)

 

Tobias Petersson

Representant för Perspektiv på Israel(PPI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved