Palestinska representationen brister i trovärdighet

 

 

Den Palestinska representationens erkännande av Israel inte trovärdigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återigen har Israel beskjutits från Gazaremsan, ett område som den Palestinska myndighetens enhetsregering förväntas ha kontroll och ansvar över. Den Palestinska myndigheten ställer sig bakom en fredlig lösning på konflikten med Israel, säger man så därför är det ytterst märkligt hur myndigheten kan tillåta att terrorn mot Israel fortsätter.

Den Palestinska myndigheten säger sig också stå bakom en tvåstatslösning. Men det är ytterst tveksamt om fred och tvåstatslösning är prioriterat hos myndigheten även om Sveriges utrikesminister, Margot Wallström, bedyrar att den palestinske presidenten Mahmoud Abbas är en "moderat kraft".

 

”President Abbas står entydigt bakom linjen att det endast är genom förhandlingar möjligt att uppnå ett slut på ockupationen och en tvåstatslösning där Israel kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. President Abbas visar därmed att han är en ledare för moderata krafter i Palestina”, förkunnade utrikesminister Margot Wallström i inledningen av en interpellationsdebatt om ”moderata krafter i Palestina” den 20 november i år . Senare i debatten när folkpartisten Mathias Sundin konfronterade utrikesministern med mindre fredliga uttalanden från palestinske presidenten Mahmoud Abbas, tvingades hon konstatera att hennes ”moderata krafter i Palestina” inte var perfekta men att ”det är det bästa vi har”.

 

Nå hur angelägen att stå bakom tvåstatslösningen är då den palestinska representationen i Sverige?

12 november 2011 höll Hala Fariz, som ofta benämns "palestinsk ambassadör", ett tal på ABF i Stockholm under ett möte arrangerat av ABF:s studiecirkel om Goldstonerapporten och Palestinagruppen Stockholm. Hon sade då följande:”So many memories November brings to us, then again we have November 15 in 1988 when the historical compromise was arrived at, whereby the Palestinian leadership

decided to accept the two-state solution and we recognised the right of Israel to exist but also for us to have our independent state alongside Israel, where we can co-exist and live in peace.”

Hala Fariz bekräftar alltså den officiella versionen att Palestinska myndigheten är för en tvåstatslösning.

 

Men ett besök på den Palestinska representationens kontor i Stockholm, ofta omnämnd som ”ambassad”, visar upp en annan bild.

Palestinska TV-programmet ”Palestine Club SWEDEN” (PA-TV) gjorde en intervju med Hala Fariz som lades upp på Youtube 4 mars i år. Intervjun i sig har jag inte granskat men däremot bilderna från detta kontor. På kontoret syns två konstverk tydligt i bild som visar en karta i formen av Israel. Ett av konstverken har en bild på Al Aqsa-moskén och en palestinsk flagga över hela det område som idag är Israel, inklusive Judeen och Samarien. Ett konstverk som finns på självaste ambassadörens kontor föreställer också en enstatslösning.

 

Någon plats för Israel verkar inte finnas på den Palestinska representationens kontor. Som det ser ut så vill representationen omge sig med bilder som signalerar erövring och eliminering av Israel. Varför? Det är tydligt att den Palestinska myndighetens representation i Sverige inte lever i enlighet med de tal man hållit. Däremot är fredstanken och att myndigheten står bakom tvåstatslösning en förutsättning för att myndigheten ska få finansiering från Sverige.

 

 

Det är dags för Margot Wallström att kalla upp den så kallade palestinska ambassadören till Rosenbad. Kanske till och med att regeringen bör överväga att skicka hem Fariz och hennes kontor. Påståendet att de sluter upp bakom att erkänna Israel är inte trovärdigt.

 

 

.

Tobias Petersson, talesperson för Perspektiv på Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved