Jerusalemkommittén

 

 

 

Kommittén i riksdagen med en oklar inställning till terrorism

 

2015-08-29

 

 

Regeringen är just nu i slutskedet av att ta fram en ny nationell strategi, som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete mot terrorism. Samtidigt som denna strategi tas fram för att bekämpa terrorism finns det riksdagsledamöter i regeringspartiet Socialdemokraterna och stödpartiet Vänsterpartiet som sitter i styrelsen för den ideella föreningen Jerusalemkommittén vars inställning till terrorism är minst sagt något oklar. Trovärdigheten hos regeringen i fråga om terrorbekämpning naggas därmed rejält i kanten.

 

Jerusalemkommittén förbereddes att bildas år 2012 under ett möte i riksdagen mellan riksdagsledamöter som är palestinavänner. Sedan föreningen startades har en stor del av dess styrelse bestått av svenska politiker och framförallt av riksdagsledamöter. I Jerusalemkommitténs första styrelse satt nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist. Just nu sitter riksdagsledamoten Torbjörn Björlund (V) och Marie Granlund (S) i organisationens styrelse. Jerusalemkommittén har enligt föreningens hemsida Jerusalems status som central fråga. Föreningen säger sig också vilja verka för ”förverkligandet av det palestinska folkets rättigheter i enlighet med folkrätten”. Men Jerusalemkommittén gör mer än så. På de palestinska fångarnas dag den 17 april fanns Granlund och Jerusalemkommitténs ordförande Victor Samaina med vid ceremoni på den palestinska ambassaden för att uppmärksamma dagen som är till för att hylla palestinska ”politiska fångar” i israeliska fängelser. Men för att bli en politisk fånge i Israel måste man begått terrorbrott eller vara medlem i en terrorgrupp som Hamas. Var det alltså terrorister som hyllades denna dag?

 

I slutet av maj deltog Jerusalemkommittén med fyra deltagare på paraplyorganisationen European Alliance in Defence of Palestinian Detainees (EADPD) konferens för ”politiska fångar”. Bland kommitténs representanter på konferensen fanns Amne Ali som var Socialdemokraternas kandidat till riksdagen i senaste valet och Daniel Vencu Velasquez Castro som är samordnare för SSU Stockholms antirasistiska utskott. På konferensen behandlades palestinska terrorister som Fatah-politikern Marwan Barghouti som hjältar. Barghouti har planerat och beordrat flera terrorattentat som krävt civila dödsoffer. Han avtjänar just nu sin första av fem livstidsdomar i israeliskt fängelse. Han och andra terroristers bilder prydde EAPD:s konferenslokal. Efter konferensen gick EAPD ut med ett uttalande, i vilket deltagande organisationer rekommenderades att driva en kampanj för bland annat frisläppandet av politiker tillhörande PLC, det Palestinska Legislativa Rådet. Bland dessa politiker finns till exempel Marwan Barghouti och medlemmar i Hamas politiska gren.

 

Den 30 maj skriver Victor Samaina en statusuppdatering på arabiska på sin Facebooksida om deltagandet på EAPD:s konferens. Han avslutar statusuppdateringen genom att skriva:

 

Tusen hälsningar från oss alla till våra modiga fångar och anhöriga till hjältefångarna.

Vi kommer inte att glömma era uppoffringar och vi kommer att arbeta med alla möjligheter för er frihet, som ni förlorat för ert folks skull.

Länge leve ni, länge leve Palestina.

Victor Samaina ordförande för den svenska parlamentariska Jerusalemkommittén

 

En kommitté med koppling till riksdagsledamöter som Björlund och Granlund ska alltså arbeta med ”alla möjligheter” för friheten för politiska fångar inblandade i terrorverksamhet. Samtidigt ska Granlunds socialdemokratiska parti i regeringsställning arbeta fram en nationell strategi för att bekämpa terrorism. Framstår det som seriöst?

På Jerusalemkommitténs Facebooksida kan man också hitta länkar till Fria Tider och iranska regimens propagandakanal Press TV, två medieplattformar som ständigt sprider antisemitism. Press TV ställer sig dessutom tydligt på terrororganisationers sida.

 Perspektiv på Israel anser att riksdagsledamöter som är medlemmar i Jerusalemkommittén och dess styrelse inte tar tydligt avstånd från terrorism. Dels har kommittén nyligen deltagit på en konferens vars syfte är att opinionsbilda för att kräva att bland annat terrorister och medlemmar i terrororganisationer ska släppas fria, och dels har styrelseledamoten Granlund som sitter i riksdagen själv varit med på en tillställning på den palestinska ambassaden där palestinska terrorister hyllades. Om inte riksdagsledamöterna i Jerusalemkommittén tydligt tar avstånd från terrorism så innebär det att inte heller deras partier tar tydligt avstånd från terrorism.

Det är dags för Björlund och Granlund att tydligt ta avstånd från den palestinska terrorismen i stället för att genom sitt medlemskap i Jerusalemkommittén legitimera den.

 

 

Tobias Petersson, ordförande för Perspektiv på Israel

Nima Gholam Ali Pour, vice ordförande för Perspektiv på Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved