Jag tillhör en av Israels minoriteter

 

 

Jag tillhör en av Israel minoriteter

 

 

 

 

Israel har många minoriteter som under årens lopp kommit att bli oskiljbara delar av det israeliska samhället: Druser - runt 122,000, kristna - runt 123,000, muslimer, mer än 1 200 000, bahaier - ca 700, beduiner omkring 250,000 och många andra.

 

Jag tillhör en av de minsta minoriteterna i Israel - flyktingar från SLA(Sydlibanesiska Armén). Dessa består av före detta soldater och deras familjer, till antalet cirka 700 familjer som Israel hjälpte under sydlibanesiska kriget, och som kämpade mot PLO och Hizbollah mellan 1982 till år 2000. Efter den israeliska regeringens beslut att dra sig ut ur södra Libanon den 23 maj 2000 gavs medlemmar ur SLA och deras familjer möjlighet att fly till Israel och få asyl.

 

Min far lämnade Libanon den dagen och min mamma, min bror och jag följde efter honom den 28 augusti 2001. I början ordnade israeliska regeringen motell, hotell och stugbyar till familjerna under ett och ett halvt år. Under det året skickade de barnen till särskilda skolor så att de kunde lära sig hebreiska och fortsätta sina studier i skolan och de vuxna sändes till Ulpan där de fick studera hebreiska. Varje familj fick också en liten summa pengar varje månad.

 

Efter att vi växt upp, slutat skolan med fullständig examen och hade lärt oss att tala flytande hebreiska gick en del av oss med i israeliska armén då vi som barn till före detta SLA soldater fick valet att gå med i armén eller göra civilplikt, nationell tjänstgöring, som jag och min bror, då vi ville känna oss som vanliga israeliska medborgare och göra vår medborgerliga plikt. Varje israelisk medborgare vid 18 års ålder, måste enligt israelisk lag, gå med i den värnpliktiga armén, män i tre år och kvinnor i två år (frivilligt för israeliska araber).

 

Israel anses vara en av de säkraste platserna i Mellanöstern för minoriteter på grund av dess inställning till religionsfrihet.

"Israels minoriteter, däribland över en miljon medborgare som är araber, har alltid fullständiga medborgerliga rättigheter. Israels regering kommer aldrig att tolerera diskriminering av kvinnor. Israels kristna befolkning kommer alltid att vara fri att utöva sin tro. Detta är den enda platsen i Mellanöstern där kristna är helt fria att utöva sin tro. De behöver inte frukta, de inte behöver fly. I en tid då kristna är under belägring på så många ställen, i så många länder i Mellanöstern, är jag stolt över att i Israel är kristna fria att utöva sin tro och att det finns ett blomstrande kristet samhälle i Israel.",

Israels premiärminister Netanyahu (25 mars 2012)

 

Minoriteter i Israel får mer hjälp vid högre studier än andra israeler. Här är några exempel.

Vid vissa högskolor och universitet får arabiska studenter extra hjälp och handledning så att de kan klara tentorna. Vissa platser som till exempel universitetet i Haifa tar emot fler arabiska studenter trots att de inte har alla de formella papper som krävs för att bli godkända och samma höga poäng från tidigare utbildning.

 

Vissa säger att araber diskrimineras i Israel trots att de får mer hjälp med att nå högre studier, och trots faktumet att Israel försöker hjälpa dem att lyckas så att de får fler möjligheter att söka och få ett anständigt jobb. Idag kan du se fler och fler araber i höga positioner, exempelvis professorer och direktörer på kliniker och på sjukhus samt israeliska arabiska ministrar (inklusive kvinnor).

 

Israel tvingar dig inte att överge din identitet, din tro eller ditt språk. Du kan välja var du vill bo och hur du vill klä dig. Du kan välja var du vill studera och vad du vill studera och Israel försöker hjälpa dig att lyckas. Du har tillgång till elektricitet tjugofyra timmar om dygnet. Du har rinnande vatten, och fungerande kollektivtrafik till och från varje stad, hälso- och sjukvård på några av de bästa sjukhusen i världen. Du kan resa vart du vill i Israel och i alla länder som har diplomatiska förbindelser med Israel. Det finns gratis utbildning till alla barn upp till 18 års ålder och en bra levnadsstandard. Du har rätt att protestera mot allt som stör dig och de som så önskar kan även arrangera pro-palestinska protestdemonstrationer mot Israel.

Jag tycker att Israel är en bra plats att leva på och jag ser min framtid här.

 

Jonathan Elkhoury

Jonathan är student och läser statsvetenskap vid Högskolan i västra Galileen

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved