Därför vill vi ta debatten - av PPI

 

 

Därför vill vi ta debatten

 

 

 

 

I en tid då omvärlden, inklusive Sverige, blundar för konsekvenserna av att ensidigt lasta Israel för konflikten mellan Israel och, i det stora perspektivet, större delen av arabvärlden så har vi känt behovet av att agera mot stereotypiseringen och demoniseringen av Israel som ett land som bara präglas av en konflikt med sin omgivning och mot en mediavinkling där Israel alltid blir boven i dramat. Under året som gått har Palestina i form av Palestinska myndigheten som styrs av Fatah tagits upp som medlemsstat i FN med observatörsstatus, något Sverige röstat för. Palestina däremot har inte haft ett krav på sig att erkänna Israel som en judisk och demokratisk stat och därmed förnekat israelerna rätten att existera i Mellanöstern inom sitt territorium.

 

 

Tveksamma svenska biståndsprojekt som glorifierar palestinsk terrorism uppmärksammas inte samtidigt som oron utanför Sverige i våra närmaste grannländer Norge och Danmark växer för att biståndspengarna till Palestinska Myndigheten går till terrorister. Norska public service kanalen NRK har bland annat avslöjat att så är fallet med norskt bistånd. I Danmark har en debatt om det palestinska biståndet pågått. I Sverige är det dock största möjliga tystnad och under Gunilla Carlssons ledning som biståndsminister har biståndet bara ökat till Västbanken-Gaza.

 

 

Insynen i biståndet till Palestinska myndigheten är katastrofalt dålig då det sker genom EU som inte är öppet för insyn när det gäller kontroll av bistånd på det sätt som vore önskvärt. Förra året gav Sverige minst 712 miljoner SEK till hela Västbanken-Gaza. Sent omsider har dock biståndsministern gett uttryck för tvivel om biståndet verkligen driver den palestinska parten framåt mot fred och samexistens med Israel men trots det beslöts så sent som i februari i år att 23 miljoner skulle skänkas ur Sveriges andel i Världsbanken till just Palestinska myndigheten. Det blir ett allt hårdare och hotfullare debattklimat i Sverige för den politiker som vill försvara Israel. Det verkar som om politiker i Sverige inte kan säga något positivt om Israel om de inte också som ett obligatoriskt påtvingat mantra måste nämna att ockupationen måste upphöra. Denna ”ockupation” diskuteras aldrig ur ett historiskt och juridiskt perspektiv. Hela debatten om Israel-Palestina konflikten präglas av tomma slagord som ofta producerats av människor som saknar kunskap om konflikten.

 

 

Vi anser att Israel-Palestina konflikten är alltför viktig för att vara en hobby för arga människor inom vänstern. Debatten ska baseras på kunskap och fakta. Varken israeler eller palestinier ska utsättas för smutskastning från hobbypolitiker med alltför mycket tid och alltför lite kunskap. Bojkottrörelsen har lobbat hårt i EU och även om en liten del av den israeliska ekonomin berörs av EU:s bojkott av varor från omstridda områden (Västbanken) så är det ännu ett viktigt symboliskt framsteg för den vänster i Sverige som så ivrigt har propagerat på gator och torg under de senaste åren för en fullskalig bojkott av hela Israel. Nyligen har även ett arabiskt parti i Israel gått ut och fördömt bojkott av Israel men utan att media och politiker i Sverige uppmärksammat detta. Allt detta sammantaget med ett samhällsklimat där 68 % av svenskarna i en undersökning (Transatlantic Trends 2012) ansåg sig vara negativt inställda till Israel gör Sverige till ett av de mest fientligt inställda länderna mot Israel i Europa. Vänstern har lyckats sprida hatet mot Israel. Israelfobin börjar förvandlas till antisemitism, en antisemitism som vänstern inte vill se och höra, trots att den drabbar judarna.

 

 

Vi som grundar detta nätverk är inte judar. Vi kommer från olika länder, religioner och kulturer och vi vill markera att Israel inte är enbart en judisk fråga. Det är en fråga för alla som försvarar demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern. De som hatar Israel och attackerar judar i Sverige på grund av detta kan lika gärna attackera oss, för vi försvarar Israels rätt att existera och Israels rätt att försvara sig.

 

Vi vill föra fram en positiv och verklighetsförankrad syn på Israel, baserad på fakta, inte på känslor. Därför har vi startat nätverket Perspektiv på Israel som vill vara en av de aktörer som tar på sig rollen att diskutera Israel utifrån ett korrekt och realistiskt synsätt. Vi tänker inte se på när Mellanösterns enda demokratiska stat och världens enda judiska stat delegitimeras av tyranner och förtryckare i Mellanöstern samt vänsterpopulister, nazister och islamister i västvärlden.

 

 

Tobias Petersson (PPI)

 

Nima Gholam Ali Pour (PPI)

 

 

Källor:

 

http://trends.gmfus.org/transatlantic-trends/Transatlantic%20Trends%202012/ http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5453032

 

 

Copyright © All Rights Reserved