Tobias Petersson - UD protestera mot Ship to Gazas handlande inte Israels

 

 

UD protestera mot Ship to Gazas handlande inte Israels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-06-30

 

 

Igår tidigt på morgonen stoppade israelisk militär Ship to Gazas ombyggda trålare Marianne av Göteborg på internationellt vatten. Att det just skedde på internationellt vatten är något Israel själv varit mycket tydlig med. Ship to Gaza skriver i ett överdramatiskt uttalande på sin hemsida att ”Israels upprepade piratdåd på internationellt vatten utgör oroande tecken på att ockupations- och blockadpolitiken utvidgas till att omfatta hela östra Medelhavet”. UD säger enligt Dagens Nyheter att enligt lagen är det bara flaggstaten, i det här fallet Sverige, som får ingripa mot ett fartyg på internationella vatten. UD säger att Sverige redan tidigare har tillsammans med EU gjort klart för Israel att blockaden mot Gaza snarast måste brytas. Vad som är sant är att Israel har internationell rätt på sin sida och kan ingripa globalt mot fartyg som färdas mot krigförande territorium som för en väpnad kamp mot Israel. Dagens Nyheter skriver att Sverige framfört en protest till Israel efter den nattliga bordningen. Om uppgifterna Dagens Nyheter presenterat stämmer, menar UD att Israels blockad av Gazaremsan inte är laglig?

 

Enligt blockadrätten som härrör från internationell sedvanerätt och som klassificerades i 1909 års Londondeklaration om sjökrigets lagar är Israels blockad av Gazaremsan helt laglig. Denna blockadrätt uppdaterades 1994 i ett juridiskt erkänt dokument som kallas ”San Remo Manualen för internationell rätt för väpnade konflikter till sjöss.”

 

Enligt några av de viktigaste reglerna i denna rätt, måste en blockad förklaras och meddelas alla krigförande och neutrala stater. Tillgång till neutrala hamnar får inte blockeras, och ett område kan bara utsättas för blockad om det är är under fiendens kontroll.

 

Eftersom det är terrororganisationen Hamas som styr på Gazaremsan och som för krig mot Israel (ej fredsavtal ingånget), så är blockaden laglig. Dessutom ger Palmer-kommitténs rapport från 2011 som FN beställt Israel stöd för blockaden.

 

Israel har stöd för sitt agerande mot Ship to Gaza i Palmer-kommitténs rekommendation som säger att även fartyg som betecknar sig som humanitära bör tillåta inspektion och stanna eller ändra kurs på begäran. Att Israel strikt håller sjöblockaden visar att Israel är en ansvarstagande stat som månar sin befolknings säkerhet.

 

Freedom Flotilla Coalition som Ship to Gaza ingår i har bara som sekundärt mål att bryta blockaden mot Gaza. Det primära målet tycks vara att skapa sämre relationer mellan de två demokratiska staterna Israel och Sverige.

 

Ship to Gazas omdömeslösa PR-jippo till havs bör fördömas av Sverige. Ship to Gaza samarbetar i Freedom Flotilla Coalition med IHH, en organisation som är terrorlistad av Israel för sitt samröre med Hamas.

 

Med på Ship to Gazas fartyg Marianne av Göteborg finns Tunisiens före detta president Moncef Marzouki som i egenskap av president bjudit in Hamas främsta ledare Khaled Mashal och Ismail Haniyeh till Tunisien. Hamas är som tidigare nämnts en terrororganisation och betraktas och ska behandlas som sådan av Sverige och EU. De som bjuder in en terrororganisations ledare samtycker med terroristerna. Det borde Sverige protestera mot. Sverige borde förstå att man inte låter sina egna invånare bryta mot lagliga sjöblockader.

 

Freedom Flotilla Coalition har också bjudit in den marockanske islamisten Abouzaid El Mokrie El Idrissi att segla med aktivisterna. Han har bland annat uttalat sig negativt om en marockansk film som handlar om israeliska judar från Marocko. El Mokrie El Idrissis kritik mot filmen handlar om att filmen skulle va ett tecken på ”normalisering” med Israel. På Facebook gillar El Mokrie El Idrissi den islamistiske predikanten Yusuf Al Qaradawi, som stödjer terrorattentat även mot israeliska barn. Hur kan Ship to Gaza åka med personer som El Mokrie El Idrissi och Marzouki utan att Sverige fördömer detta? Det diplomatiska läget riskerar att försämras genom att Sverige tar parti för Freedom Flotilla Coalitions svenska resenärers handlingar mot sjöblockaden. De svenska relationerna med Israel är redan tillräckligt skadade genom erkännandet av Palestina som stat.

 

Israels blockad mot Gaza kan inte upphöra förrän Hamas och andra terrorgrupper upphör med terrorism som politiskt verktyg. Läget förvärras så länge Sverige och andra givarländer inte gör allt för att isolera från bistånd och biståndsprojekt Hamas, dess institutioner och NGOs som sympatiserar med terrororganisationer. Om Ship to Gaza säger att blockaden är olaglig så måste det betyda att man blundar för de odemokratiska terrorkrafterna i Gaza som fortsätter skjuta raketer då och då mot civila israeler. Under juni månad har flera raketer skjutits mot tätbebyggda områden i Israel, senast den 28 juni. Om Sverige fortsättningsvis vill att Israel ska upphöra med blockaden ligger det i Sveriges intresse att i de palestinska områdena finna genuint demokratiska krafter som genomför ordentliga reformer på det demokratiska planet, tar tydligt avstånd i handling och ord från terrorism och erkänner Israels rätt till existens. Ta avstånd från terrorism och antisemitism samt erkänna Israel måste göras med tydlighet även inför den palestinska befolkningen. Idag gör varken Fatah eller Hamas detta. Sverige som är en stor biståndsgivare till Palestinska myndigheten är inte tydlig med att den Palestinska myndighetens politiska partier och dess ledare måste ta avstånd från terrorism och antisemitism tydligt i ord och handling. Krav följs inte upp med konsekvenser för Palestinska myndigheten om den inte lever upp till kraven och förväntningarna. Utan tydliga krav från Sverige och utan att brister på uppfyllande av krav får konsekvenser riskerar Sverige att bidra till att blockaden förlängs, att konflikten eskalerar och att våldsspiralen inte går att bryta. Perspektiv på Israel beklagar detta.

 

 

Tobias Petersson, talesperson för Perspektiv på Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved