Granskningen av politikers påståenden om Israel måste bli bättre

 

 

 

Granskningen av politikers påståenden om Israel måste bli bättre

 

2015-08-16

 

(Läs i PDF-format här genom att klicka på dokumentet nedan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De svenska palestinavännerna i Sverige är inte framgångsrika för att de argumenterar bra, har underlag för sina påståenden eller får stöd av duktiga politiker. Palestinavännerna i Sverige är framgångsrika eftersom svensk media och svenska politiker vägrar se hatet mot Israel när det manifesterar sig som tydligast.

 

Torbjörn Björlund är en av de riksdagsledamöter som gärna och ofta ställer upp och håller tal på demonstrationer mot Israel i Sverige. Björlund är också ledamot i den svenska palestinavänliga organisationen Jerusalemkommittén som bildades 2012.

 

 

Vid en demonstration i Stockholm i år sa han att 200 000 palestinier i Israel som är israeliska medborgare (israeliska araber), bor i tält och att detta är ett uttryck för att Israel är en apartheidstat. Det finns runt 3000 hemlösa människor i Israel. Det finns inte 200 000 palestinier i Israel som bor i tält.

 

Tyvärr vägrar media ställa politiker som Björlund mot väggen och ifrågasätta hans uppgifter. Ingen har ställt en enda fråga till Björlund om de 200 000 palestinierna med israeliskt medborgarskap som enligt honom bor i tält. Var finns de? Men det finns fler uttalanden Björlund gjort som kräver kritisk granskning. I en av sina riksdagsdebatter har han hävdat att israeliska ministrar uttrycks sig religiöst extremt. ”Det finns citat där ministrar uttalar att man upptäckt eller tycker sig upptäcka att alla andra människor finns till och är skapade av Gud för israelernas skull eller för judarnas skull”, säger Björlund i debatten. Björlund säger sig hämtat ministeruttalandet från den israeliska tidningen Haaretz. Men när PPI når Haaretz redaktör Simon Spungin för en kommentar kan han inte erinra sig att tidningen någonsin publicerat ett sådant uttalande av någon israelisk minister, inte heller att ett sådant uttalande

någonsin gjorts av en israelisk minister. PPI anser att det inte är klokt att det skapats

ett debattklimat i Sverige som gjort det möjligt för politiker att sprida grova felaktigheter och

 

 

till och med konspirationsteorier om världens enda judiska stat. Om Torbjörn Björlund vill

kritisera Israel så bör han hålla sig till fakta och verkligheten. Som i alla andra demokratier i världen så finns det positiva saker i Israel som man kan hylla och så finns det negativa saker som man kan kritisera. Men de där 200 000 palestinierna med israeliskt medborgarskap som bor i tält finns inte i Mellanösterns enda demokrati. Inte heller finns de ministeruttalanden som Björlund påstår ska finnas i Haaretz.

 

PPI välkomnar en debatt om Israel och Israel-Palestinafrågan men låt den vara baserad på fakta och inte på konspirationsteorier. Vi anser att i en tid då antisemitismen är på väg framåt så ska media aktivt och kritiskt granska yttranden politiker gör om Israel och ta reda på om det har något med verkligheten att göra. Vi är säkra på att det finns några journalister i Sverige som känner till Mellanöstern till den grad att man vet att det inte finns 200 000 palestinier i Israel som bor i tält. Alla svenska journalister kan inte vara helt okunniga om omvärlden. Vi uppmanar dessa svenska journalister att visa respekt för sig själva och sitt yrke. Men vi uppmanar även politiker i Sveriges riksdag att kritiskt granska sina riksdagskollegors uttalanden och ifrågasätta påståenden som inte är korrekta. Björlund är bara en av flera politiker som inte kan hålla reda på fakta när det gäller Israel.

 

Sverige är ett i-land och en viktig del av världen. Vi kan inte ha politiker som kommer med besynnerliga påståenden om ministrars uttalanden utan att kunna namnge vem de citerar. Vi kan heller inte ha politiker som hävdar att det finns 200 000 palestinier med israeliskt medborgarskap som bor i tält. Det måste finnas journalister och politiker som ifrågasätter dessa påståenden. Vi hoppas att svenska journalister och politiker i framtiden kommer ifrågasätta påståenden om Israel som är uppenbart felaktiga.

 

Tobias Petersson, ordförande för Perspektiv på Israel

Nima Gholam Ali Pour, vice ordförande för Perspektiv på Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved