Aftonbladets ledarblogg ej saklig i sin kritik mot NGO-monitor

 

 

 

Aftonbladets ledarblogg ej saklig i sin kritik mot NGO-monitor

 

2015-08-29

 

 

 

 

Imorgon söndag blir det en Israelmanifestation i Stockholm som anordnas av israelvänner. Politiker från Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet skall delta. En israelisk organisation som heter NGO-monitor ska också tala på manifestationen. Det har upprört Aftonbladets ledarblogg, som går till hård och osaklig attack mot den israeliska organisationen. I ett blogginlägg i fredags skrevs på denna ledarblogg, att NGO-monitor är ”ett slags högljutt kontraspionage för bosättarrörelsen och den yttersta högern i Israel”. Vidare kan man läsa på samma ledarblogg att det ”inte finns utrymme för den tvåstatslösning som är grunden för internationella förhoppningar om fred” i den värld den israeliska organisationen verkar i.

 

Udden riktad fel

 

Det första påståendet om att organisationen skulle bedriva kontraspionage för bosättarrörelsen är helt utan belägg. Jag hittar inte något i organisationens rapporter eller uttalanden som stödjer det påståendet. NGO-monitor granskar organisationer som utger sig för att vara humanitära men som i själva verket har en politisk agenda mot Israel. I NGO-monitors arbete ingår precis som i vårt arbete i Perspektiv på Israel att kartlägga organisationer som arbetar med den svenska staten när sådana organisationer arbetar mot den officiella svenska utrikespolitiken.

 

Det stämmer (men var det så skribenten på ledarbloggen avsåg?) att i den värld NGO-monitor arbetar så finns inte utrymme för tvåstatslösning, för den värld NGO-monitor måste verka i och kartlägga är en värld av propalestinska och palestinska organisationer som är mot Israels existens som judisk stat och som inte vill se Israel som stat överhuvudtaget. NGO-monitor har gång på gång uppmärksammat svenska myndigheter på att organisationer Sverige har som biståndspartners är mot tvåstatslösning, är mot fredsförhandlingar och i vissa fall sprider antisemitism. Sveriges regering och det svenska generalkonsulatet i Jerusalem är i ständig kontakt med myndigheter, organisationer och politiker som är mot en judisk stat och således är mot tvåstatslösning.

 

Om Aftonbladets ledarblogg är för en tvåstatslösning är udden riktad fel. Det är mot den svenska regeringen kritiken borde vändas som samarbetat med organisationer som arbetar mot den svenska utrikespolitiken. Organisationer som NGO-monitor och Perspektiv på Israel gör det jobb våra journalister borde göra, nämligen att granska hur svensk utrikespolitik tar sig uttryck i praktiken.

 

”Inga klassiska plattformar för extremism?”

 

Vidare påtalar Aftonbladets blogg att NGO-monitor kritiserat FN och EU, ”inga klassiska plattformar för extremism”, heter det enligt bloggen. Något som är en sanning med modifikation. John Kerry, USA:s utrikesminister har kritiserat FN:s råd för mänskliga rättigheter för att ägna oproportionerligt mycket kritik åt Israel. Två tredjedelar av alla kritiska resolutioner i FN:s kommission för mänskliga rättigheter de senaste fyrtio åren har riktats mot Israel, Mellanösterns enda demokrati, som till skillnad från andra länder öppnar fältsjukhus för fiendens sårade, såsom IDF gjorde för Gazabor förra sommaren när Hamas och andra terrororganisationer dagligen attackerade israelerna. Israel är den judiska staten som gett mer än 700 krigsskadade arabiska grannar från krigets Syrien vård medan rikare länder på den arabiska halvön lyst med sin frånvaro i hjälpinsatser till araber. Israel är den enda stat som varnar sina attackerande fienders civilbefolkning med sms, telefonsamtal och flygblad innan den försvarar sig.

 

Hundratusentals civila har mördats i inbördeskrigets Syrien. Men hur har världssamfundet agerat? Jo sedan inbördeskriget i Syrien började 2012 har enbart 5 resolutioner tagits fram som berör Syrien. Under samma tid har FN lyft 76 resolutioner mot Israel. I FN sitter 70 stater som inte är demokratier. I vissa av dessa praktiseras till skillnad från i demokratier som Sverige och Israel könssegregation och religiös apartheid.

 

EU i sin tur har röstat för flera anti-israeliska resolutioner som till exempel resolutionen B8-0277 som säger att Europaparlamentet i princip stödjer en tvåstatslösning och att erkännande av en palestinsk stat ”bör” följa fredsförhandlingar. Alltså fred är inte alltid en prioritet för Europaparlamentet. Dessutom har EU förhandlat fram JCPOA, ett kärnkraftsavtal med Iran som med stor sannolikhet kommer att leda till mer terrorism i Mellanöstern och som på sikt inte hindrar Iran från att bli en kärnvapenmakt. Nog känns EU och FN som plattformar för extremism.

 

Om svenska politiker och myndigheter verkligen tog till sig av den kritik NGO-monitor riktar mot hur det svenska biståndet används så skulle Sverige faktiskt ha en biståndspolitik i de palestinskstyrda områdena som når de mål den svenska regeringen satt upp att nå för biståndet: Fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Om svensk media gjorde sitt jobb och granskade våra svenska makthavare och det svenska biståndet så hade inte organisationer som NGO-monitor och Perspektiv på Israel behövt göra medias jobb. Ledarbloggar kommer att fortsätta baktala oss som granskar svensk utrikespolitik eftersom vi avslöjar journalisters och tidningsredaktioners inkompetens och extremism genom att göra journalisternas jobb.

 

Tobias Petersson, ordförande för Perspektiv på Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved