Öppet brev till generalkonsuln i Jerusalem

 

 

 

Öppet Brev till generalkonsuln i Jerusalem: Förklara ditt anti-israeliska konstverk

 

2015-08-16

 

 

Hej

 

Med anledning av att Perspektiv på Israel noterat flera för fred kontraproduktiva ageranden från både den svenska generalkonsuln Ann-Sofie Nilssons sida och den Palestinska myndighetens institutioners sida skriver jag nu detta brev.

 

I svensk press har det framkommit att generalkonsuln i Jerusalem, Ann-Sofie Nilsson, under en tillställning har tagit emot gåva i form av kartbild av dagens Israel + Västbanken (Judeen och Samarien) samt Gazaremsan i den palestinska flaggans färger. I palestinsk media har hon fotats med denna gåva. Generalkonsuln har därmed tagit emot ett föremål som symboliserar utplåningen av staten Israel och tvåstatslösningen.

Vilka signaler tror generalkonsuln att hon sänder till de båda parterna israeler och palestinska araber genom att motta sådant konstverk? Hur många fler liknande konstverk har generalkonsuln hunnit motta?

 

PA som Sverige erkänt som en palestinsk stat har under hela tiden sedan det svenska erkännandet förra året fortsatt att visa prov på att inte vara en seriös partner för fred och tvåstatslösning. Ändå har vi bara hört att generalkonsuln yttrat kritik mot Israel under sin tid i ämbetet.

 

Det finns kritik som den svenska generalkonsuln borde framföra till PA. Följande är några exempel på hur PA arbetar kontraproduktivt för fred och tvåstatslösning sedan Sverige erkänt Palestina som stat:

 

Palestinska Nationella Säkerhetsstyrkorna har fortsatt hålla myten vid liv att israeliska städer är ockuperade. Under juli och augusti månad har Palestinska Nationella Säkerhetsstyrkorna på Facebook postat bilder av Ashkelon och Tel Aviv med texter som "God morgon denna bild är från ockuperade Jaffa" (Tel Aviv) och "Godmorgon från stranden av ockuperade Askhelon". Städerna är israeliska men betraktas tydligen av Palestinska myndighetens institutioner som palestinska. 1, 2 miljoner följer Palestinska Nationella Säkerhetsstyrkornas arabiskspråkiga sida på Facebook.

 

I maj månad släppte Palestinian Media Watch en utförlig rapport om uttalanden som gjorts i PA:s medier av olika myndighetspersoner.Uttalandena avslöjar att pengar från myndighetens budget har gått till att betala palestinska fångar i israeliska fängelser som begått terrorhandlingar. Uttalanden gör också gällande att PA:s president Mahmoud Abbas är inblandad i utbetalningarna.

 

Svenska UD har tidigare skrivit till Perspektiv på Israel att enligt UD:s information som helt utgår från palestinska källor så får varje palestinsk fånge i israeliska fängelser ca 900 kronor från PA enligt överenskommelse med Israel. Israeliska UD har dock helt annan information om hur dessa utbetalningar görs och har skrivit om det på sin hemsida. Sverige verkar inte ha bekymrat sig med att ta reda på hur saker förhåller sig enligt israeliska myndigheter eller så har man ignorerat den information som Israel publicerat.Perspektiv på Israel vill nu veta om generalkonsuln tänker gå till botten med de uttalanden som gjorts om utbetalningar av löner till terrorister? Kommer vi att få höra ett officiellt svenskt fördömande av hur palestinska terrorister betalas av PA och PLO om all fakta stödjer det Palestinian Media Watch rapporterar om?

 

PA fortsätter också att hetsa mot judar och Israel. PA:s minister för religiösa frågor Sheik Yusuf Idais sade i ett tal i juli månad att "den israeliska etableringen envisas med att utföra sin onda plan att förstöra al Aqsa-moskén och etablera det påstådda Templet". Att judar får beträda Tempelberget är något Sheik Yusuf Idais kallar "invasioner".

Israel har inte någon tanke på att förstöra Al Aqsa-moskén. Det har aldrig varit en del av officiell israelisk politik. Uttalandet från den palestinske ministern syftar uppenbarligen till att hetsa mot judar och skapa fientlighet mot att det ska råda fred och jämlikhet mellan judiska och muslimska tillbedjare på en plats som är helig för både judar och muslimer.

 

Enligt ytterligare en rapport från Palestinian Media Watch så har palestinska universitet och skolor även efter Sverige erkänt Palestina som stat fortsatt hylla terrorister som dödat civila israeler. Skolor i områden som styrs av PA bär palestinska terroristers namn. De är döpta efter terrorister för att uppmuntra barnen att bli som terrorister som utfört självmordsattacker och medvetet dödat civila israeler.

 

Här finns alltså många utmaningar för den svenske generalkonsuln att jobba med i en öppen, ärlig och konstruktiv dialog med PA. Om Sverige är mån om att ställa sig bakom en tvåstatslösning och en hållbar fred så kan inte Sverige och dess representation som arbetar i Jerusalem ställa sig okritisk till hur PA agerar och uttalar sig inför den egna befolkningen.

 

Perspektiv på Israel ser fram mot svar från generalkonsuln snarast om vilka åtgärder hon och den svenska regeringen avser vidta mot PA när det gäller de ageranden som just PA gjort som är kontraproduktiva för fred och tvåstatslösning. Vi ser fram mot kraftfulla uttalanden mot den uppmuntran till terrorism som förekommer i PA. Vi hoppas också att generalkonsuln kan svara på varför generalkonsuln låtit sig fotats med ett anti-israeliskt konstverk i sin hand.

 

 

Tobias Petersson, ordförande för Perspektiv på Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved