Öppet brev

 

 

Öppet brev till Amineh Kakabaveh (V):

Kräv att Wallström markerar mot hat- och våldsideologier

 

2015-06-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej med anledning av din interpellation (och kommande interpellationsdebatt i riksdagen) om de palestinska kvinnornas och barnens situation är det av vikt att ta upp några saker.

 

Du skriver i interpellationen: "När man inleder kampen för skapandet av en ny stat, som innebär befrielse från en förtryckande ockupationsmakt, infinner sig snart frågan hur den stat man vill bilda ska se ut."

Den senare delen av din frågeställning är mycket viktig och eftersom du tycks vilja lyfta upp barnens situation med din interpellation finns det några viktiga punkter att ta upp, som både rör en fredlig utveckling och barns rättigheter.

Barn har rätt till att slippa utsättas för hatindoktrinering och våldsförhärligande ideologier. Det slipper barn i svenska förskolor och skolor men inte barnen i palestinska förskolor och skolor dessvärre.

 

En bit utanför Tulkarem på Västbanken (Judeen och Samarien) ligger det lilla samhället Anabta. På en av förskolorna där, som drivs av Anabta Women's Charitable Association indoktrineras barnen tidigt i destruktivt hat som inte leder till fred och som förstås påverkar barnens framtid och känsloliv negativt.

 

I ett videoklipp från Youtube som MEMRI översatt tvingas barnen på förskolan bära leksaksvapen och simulera strid till musik innehållande bland annat den motbjudande texten:

"Om du sträcker ut din hand kommer den att huggas av, om du tittar med ditt öga kommer det att urholkas. Den besegrade armén kommer att vara för rädd för att komma tillbaka" och "Du kom till det här landet levande men du kommer att lämna det som kroppsdelar."

 

Man skulle kunna tro att det här är scener från den grymma terrororganisationen ISIS träningsläger för barn men nej det är en förskola, som den Palestinska myndigheten administrerar och som Sverige finansierar med bistånd som går till Palestinska myndighetens budget. Anabta Women's Charitable Association som driver förskolan har dessutom särskilt finansierats av amerikanskt bistånd.

 

Sveriges regering meddelade i maj att man i början av juni skulle bidra med 40 miljoner till löner och pensioner till Palestinska myndighetens anställda, däribland lärare. Men vilka krav har Sverige ställt på hur dessa lärare ska förhålla sig till vålds- och hatideologier?

 

Det som sker med barnen på förskolan i Anabta är inte ett enstaka undantag utan det sker gång på gång runt om i de palestinska områdena. Liknande scener utspelar sig i detta videoklipp inspelat av Salam-TV. Det finns ett mönster: Barnen utnyttjas av vuxenvärlden att föra vidare en vålds- och hatideologi som skadar barnen psykiskt och som försvårar möjligheter för en fredlig utveckling i området. Detta skapar grogrunden för den terrorism som leder till lidande både för israeliska och palestinska civilbefolkningen.

 

Det är när vi är barn som vår grundläggande trygghet och relation till omgivningen formas. Att tidigt i livet indoktrineras att hata och kriga är dessutom att betrakta som barnmisshandel, då barnen inte kan värja sig för hatet och våldsideologin med egna argument, vilket vuxna kan.

 

I och med att Sverige har erkänt staten Palestina lovade utrikesminister Margot Wallström att det skulle innebära att tydliga krav ställs på Palestina. Nu är det dags att framföra de tydliga kraven på barns rättigheter i den Palestinska myndigheten.

 

Nu har du Amineh möjligheten att lyfta upp barnens perspektiv i de palestinska områdena och eftersom du i din interpellation redan antyder att den palestinska ledningen skyller förtrycket av kvinnor på ockupationen så tror jag du har insikten att se att varken kvinnors eller barns situation i den palestinska samhället, i områden som administreras av den Palestinska myndigheten har något att göra med ockupation. Ansvaret ligger hos den Palestinska myndigheten och länder som Sverige som finansierar denna myndighet.

 

Det är politiker som du Amineh som kan göra skillnad. Nu har du möjlighet att kräva av Wallström att hon markerar mot hat- och våldsideologier i samtal med den Palestinska myndigheten. Våldets och hatets ideologi ska inte ha någon plats i den Palestinska myndigheten så länge svenskt bistånd går till myndighetens budget. Det är dags att ställa krav för en bättre framtid för barnen och freden.

 

 

 

Tobias Petersson, talesperson för Perspektiv på Israel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved